פישוט מסלול (דאגלס אלגוריתם Peucker)
metre
יצא הקובץללא צמצום, שימוש בכל הנקודות

פישוט מסלול (דאגלס אלגוריתם Peucker)
יבא קובץ


פישוט מסלול (דאגלס אלגוריתם Peucker)