Slingans förenkling (Douglas Peucker algorithm)
metre
Exportera en filIngen minskning, alla punkter kommer användas

Slingans förenkling (Douglas Peucker algorithm)
Importera en fil


Slingans förenkling (Douglas Peucker algorithm)