Hiking trail Wandlitz

Altitude Profile (171 ft to 272 ft)

Altitude range

102 ft

Total climb

390 ft

Total descent

390 ft

GPSies-Index 1.72 ClimbByBike-Index 11.25 Fiets-Index 0.01


About this track

Quality of track
Length
6.57 miles
Coordinates
1014
Waypoints
15
Viewed
351 time(s)
Downloaded
102 time(s)

Ratings

Landscape
(6)
Condition
(5)
Technique
(4)
Fun factor
(5)
Description of track
(4)
round trip

6.57 miles

Activity, suitable for

Download as
Distance using elevation data
Report track
No reduction, all points will be used (Trackpoints: 1014)
  • or

 

Track simplification
Description

Die GPS-Erlebnistour wurde von den Schülerinnen und Schülern der AG Bernau digital des Barnim-Gymnasiums Bernau b. Berlin am 29.04.2015 aufgenommen.

Der Liepnitzsee war und ist ein beliebter Badesee und ein sehr frequentiertes Ausflugsziel. Wanderer genießen die schöne Landschaft, die klare Luft und beobachten Tiere und Pflanzen. Badegäste erfrischen sich im klaren Wasser und nutzen dafür   auch viele kleine Badestellen am Seeufer. Jogger oder Radfahrer treiben Sport. Hundebesitzer nehmen ihre Vierbeiner zum Wandern mit.

Die Zahl der Besucher nimmt ständig zu, und es ergeben sich Nutzungskonflikte zwischen dem Naturschutz und dem Tourismus. So kann es zu Störungen der Natur kommen, z.B. beim Brüten der Vögel oder durch die Zerstörung der Ufervegetation an inoffiziellen Badestellen.

Touristen können bei ihren Wanderungen die Natur mit ihrer Schönheit erleben, aber auch die Verletzbarkeit und den Schutzbedarf der Natur beobachten.

Auf der Tour lernen Touristen Maßnahmen zum Schutz der Natur sowie zur Entwicklung eines naturnahen Tourismus kennen und verstehen. Sie werden sensibilisiert, durch eigenes Verhalten zur nachhaltigen Entwicklung des Sees beizutragen und Maßnahmen der Naturschützer zu unterstützen.

Die Arbeit der Schüler erfolgte im Rahmen des Projektes "Grenzen überwinden mit neuen Medien", gefördert mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Trasa poznawcza GPS została zarejestrowana cyfrowo przez uczniów grupy roboczej Bernau z Barnim-Gymnasium w Bernau koło Berlina w dniu 29.04.2015 roku.

Jezioro Liepnitzsee było i jest ulubionym kąpieliskiem mieszkańców i stanowi bardzo chętnie wybierany cel wycieczek. Turyści podziwiają tutaj piękny krajobraz, czyste powietrze i obserwują zwierzęta i rośliny. Plażowicze orzeźwią się w czystej wodzie przy kliku drobnych kąpieliskach na brzegu jeziora. Okolica sprzyja również uprawianiu joggingu czy też jeździe na rowerze. Właściciele psów zabierają swoje czworonogi na spacery.

Liczba turystów stale się zwiększa, co prowadzi do konfliktu interesów między ochroną przyrody a turystyką. Istnieje ryzyko zakłóceń w funkcjonowaniu przyrody, np. w okresie lęgowym ptaków lub przez zniszczenie wegetacji nadbrzeżnej przy oficjalnych kąpieliskach.

Turyści mogą poczuć bliskość przyrody i dostrzec jej piękno podczas wędrówek a także zaobserwować jej kruchość i potrzebę ochrony.

Podczas wycieczki turyści poznają środki stosowane w celu ochrony przyrody oraz na rzecz rozwoju ekologicznej turystyki. Dzięki temu uczą się też wrażliwości, aby własnym zachowaniem przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju jeziora i wspierać działania służb ochrony przyrody.

Praca uczniów odbywa się w ramach projektu "Pokonywać granice z pomocą nowych mediów", dofinansowanego ze środków Federalnej Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska.

Images / video

Pictures

More attributes
hilly  mountainous  signposted/marked  suitable for families  deserted, quiet  GPS recorded  solid  soft  harsh  rutted/washboard  path  gravel/dirt 

No comments posted.

To add a new comment, please login first

Starting Coordinates

N 52°44.391' E 13°29.135'
N 52°44'23.485" E 13°29'08.109"
N +52.7398570 E +13.4855860

Ending Coordinates

N 52°44.397' E 13°29.130'
N 52°44'23.827" E 13°29'07.814"
N +52.7399520 E +13.4855040

More information: Link to us

If you would like to link to this track, just copy the code and paste it into your source code:

copy
copy
copy
copy
  • QR Code - Track To Go
    QR Code
  • QR Codes are a popular type of two-dimensional barcode, which can be read by any device that has the appropriate software installed. Get this track as mobile URL to your mobile phone (requires QR code reader on your mobile phones).