Erstellt vor 6 Minuten 24.11.2017

1016 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland
Länge

125,43 km

geeignet für

Erstellt vor 25 Minuten 24.11.2017

5371 Ravenstein, Oss, Noord-Brabant
Länge

21,81 km

geeignet für

Beschreibung der Strecke

handbikeroute ‘Rondje langs de Maas: Ravenstein – Balgoij’
(NO-Brabant en Gelderland)(NL)

Afstand     Vanuit Ravenstein: 21,8 km. Vanuit Velp: 27,8.   Zie ook uitbreidingen en inkorting.

Mogelijke startpunten / eindpunten
1) Walstraat 42, Ravenstein (WP1)(B51796618; L5.653639). Er is één invalidenparkeerplaats. Direct naast deze parkeerplaats ligt een tweede, die ‘Bleek’ heet.
Ravenstein ligt vlakbij de A50, en 1,5 km van afslag 17 (Ravenstein). Het ligt 21 km van Nijmegen, 30 km van Den Bosch, en 37 km van Arnhem.  
Je komt op de route door op de Walstraat RA te slaan (richting Maas) naar de Maasdijk (100 meter) en vervolgens op de TKr   RA naar 02.

2) Loswal, Ravenstein (WP2)(B796561; L5.656568). Dit parkeerterrein ligt bij een jachthaven,   tussen de Maasdijk en de Maas, tegenover het restaurant (Maasdijk 33). De bestrating bestaat uit klinkers. Er zijn geen parkeervakken, maar er is wel veel ruimte.
Om (van de Maas af) op de Maasdijk te komen moet je een pittige korte helling nemen, die echter te doen is, behalve bij nat wegdek. Je komt op de route door naar de Maasdijk te gaan en vervolgens LA naar 02.

3) ‘Bij de Capucijnen’, Pastoor Loefsweg, 5363 Velp (WP3) (Grave NB) (B 51.763084; L5.713946). Velp (niet te verwarren met Velp bij Arnhem) ligt op 2,5 km van Grave (N324)(NO-Brabant), 45 km van Arnhem, 32 km van Den Bosch en 20 km van Nijmegen. De parkeerplaats ligt bij een klooster. Je komt op de route door de Pastoor Loefsweg (toegangsweg) terug te nemen (100 m) en op de viersprong RA te gaan, en vervolgens na 150 m weer RA. Na 1,3 km ben je op de route naar 31.

Alle hier genoemde parkeergelegenheden zijn gratis.

Kenmerken
Je rijdt grotendeels over dijken met asfalt die de Maas volgen.
Twee keer ga je een brug over van de Maas : de ene keer van 02 (Ravenstein) naar 87 (Niftrik); de andere keer van 82 naar 03 (Grave).

Knooppunten
Je fietst een knooppuntenroute door van het ene genummerde knooppunt naar het andere genummerde knooppunt de bordjes te volgen met het nummer van het knooppunt. De nummers noteer je vooraf op een papiertje. Onderweg is er bij een knooppunt vaak een kaartje te zien met een plattegrond van het gebied en de nummers van de knooppunten daarop. De route kun je dus bij elk knooppunt aanpassen aan jouw wensen.

Route-aanduiding met knooppunten
Vanuit Ravenstein:  
Of: - Walstraat RA  
- (na 100 m) TKr RA
Of: Loswal: Maasdijk op: LA

- 02-87   – knooppunt 87:
   einde straat TKr (dijk) LA
- 86-80-81-82-03-20
- 19-02-ri 18 – einde

Vanuit Velp (Pastoor Loefsweg):
- toegangsweg teruggaan
– (na 100 m) viersprong RA
– (na 150 m) rechts aanhouden
- (na 2,5 km) 31- 32-19-02-87
– knooppunt 87:
   einde straat TKr (dijk) LA
- 86-80-81-82-03-20
- 19-32-31–ri 20
- niet bordje LA dijk af, maar RD  
- na 1,3 km in Velp LA naar parkeerplaats

Opmerking 1
Mede omdat de dijkheling van 20 richting 31 vrij steil is, laat ik daar voor de route vanuit Velp een rondje fietsen via 19-32-31 enz.
Opmerking 2
De route vanuit Velp is langer dan die vanuit Ravenstein. Met de beschreven uitbreiding nr. 1 kan die van Ravenstein verlengd worden. Op het kaartje staat de route vanuit de Walstraat te Ravenstein. Wie de route vanuit Velp neemt, moet dus op het eind vanaf 19 niet op het kaartje afgaan.
Opmerking 3
Knooppunt 87 ligt op de dijk bij Niftrik. Het bordje LA naar 86 vanuit de routerichting ontbreekt.
Opmerking 4
Als in de route-aanduiding ‘richting’ staat, gevolgd door een knooppuntnummer, dan betekent dit óf dat de handbikeroute vóór dit knooppunt ophoudt óf dat de handbikeroute vóór dit knooppunt gaat afwijken van de knooppuntenbordjes. H

Horeca
In Ravenstein is een restaurant langs de Maasdijk, ’t Veerhuis geheten.
Na Niftrik, tussen 86 en 80, is er een restaurant, ‘Hoogeerd’ geheten.

Inkorting
De route vanuit Velp is langer dan die uit Ravenstein. De route van Velp is in te korten door na 03 (bij gemaal Van Sasse) (na 1,3 km) de eerste weg links te nemen, van de dijk af, en naar de plaats te fietsen waar je drie kerktorentjes boven de bomen uit ziet steken. Je fietst dan 8,5 km minder.

Uitbreiding 1
Wie vanuit Ravenstein fietst, kan de route uitbreiden met een extra rondje. Bij 19 ga je dan niet naar 02, maar LA naar 32-31-20- (opnieuw) 19, en dan pas naar 02. Je rijdt dan wel het stuk van 20 naar 19 twee keer vrij snel achter elkaar. Er komt dan 6,2 km bij.
Uitbreiding 2
Links van route waar het hier om gaat, ligt de handbikeroute. Wanneer je deze ook nog erbij wilt fietsen, komt er km bij. Je gaat dan van 02 naar 18 enz. Ben je uitgekomen bij 87 (vlak voor de grote brug over de Maas), dan ga je óf naar 02 (eindpunt Ravenstein) óf naar 86 enz. (eindpunt Velp).

Website met knooppunten
Op www.route.nl/routeplanner kun je de routes op een kaartje oproepen door op de nummers van de knooppunten te klikken. Waar een route van de knooppunten afwijkt, kun je dit eveneens op de wegen aangeven door erop te klikken. Handig is eveneens dat steeds meer wegdetails zichtbaar worden hoe meer je inzoomt.

Samensteller    
Paul de Jong; reacties naar  
pdejong28@yahoo.com  

Overige handbikeroutes in Nederland, België en Duitsland van Paul de Jong
of: klik op ‘Pdejong’ (rechtsboven onder naam route) voor o.a. een overzichtskaart met alle routes
of:
www.handbiken.nl/Routes
of:
www.handbiken.nl > menuknop > toerroutes
of:
www.gpsies.com/mapThumb.do?username=Pdejong   > ‘lijst van alle tracks’

Eisen waaraan deze handbikeroutes voldoen
geen lange teksten voor de route-aanduidingen;
geen hobbelig of moeilijk berijdbaar wegdek, tenzij uiterst kort;
geen korte of lange hellingen waar slippend voorwiel leidt tot stilstand en gevaarlijk achteruitglijden;
geen moeilijke of gevaarlijke oversteekpunten, behalve een enkele keer in de uitbreiding;
geen noodzaak van helpende begeleider, behalve een enkele keer in de uitbreiding;
beschrijving van geschikte parkeerplaats(en) voor de start;
aanduidingen van bijzondere situaties;
streven naar afstanden tussen de 30 en 40 km, soms met mogelijkheid van uitbreiding of inkorting.

 

 

 

Erstellt vor 33 Minuten 24.11.2017

6001 Weert, Weert, Limburg
Länge

62,96 km

geeignet für

Erstellt vor einer Stunde 24.11.2017

5037 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant
Länge

67,65 km

geeignet für