נוצר 20/06/2017

4880-121 Açureira, Ermelo Mdb, Mondim de Basto, Vila Real
אורך

54.78 km

מתאים ל

נוצר 05/05/2017

5400-182 Alto da Trindade, Santa Cruz-Trindade, Chaves, Vila Real
אורך

718.85 km

מתאים ל

נוצר 04/04/2017

5400-230 Alto da Trindade, Santa Cruz-Trindade, São Roque do Pico, Vila Real
אורך

100.55 km

מתאים ל

נוצר 29/03/2017

5400-230 Alto da Trindade, Santa Cruz-Trindade, São Roque do Pico, Vila Real
אורך

101.35 km

מתאים ל