Wgrane 2017-06-20

4880-121 Açureira, Ermelo Mdb, Mondim de Basto, Vila Real
Długość

54,78 Kilometr

Przeznaczona dla

Wgrane 2017-05-05

5400-182 Alto da Trindade, Santa Cruz-Trindade, Chaves, Vila Real
Długość

718,85 Kilometr

Przeznaczona dla

Wgrane 2017-04-04

5400-230 Alto da Trindade, Santa Cruz-Trindade, São Roque do Pico, Vila Real
Długość

100,55 Kilometr

Przeznaczona dla

Wgrane 2017-03-29

5400-230 Alto da Trindade, Santa Cruz-Trindade, São Roque do Pico, Vila Real
Długość

101,35 Kilometr

Przeznaczona dla