Erstellt vor 3 Stunden 19.10.2017

常德市, 武陵区, 湖南省
Länge

12,51 km

geeignet für

Beschreibung der Strecke

23.09.17 Changde - Hannover - Changde

Radreise Hunan September-Oktober 2017     

Datum     

Tour     

Länge (Km)     

Anstieg (m)     

18.09.2017     

Changsha: Radladen - Yuelu Akademie - Hotel         

26     

187     

19.09.2017     

Changsha - Leifeng Memorial Hall - Ningxiang         

49,8     

315     

20.09.2017     

Ningxiang - Yiyang     

54,3     

339     

21.09.2017     

Yiyang - Hanshou     

81,3     

380     

22.09.2017     

Hanshou - Changde     

61,5     

188     

23.09.2017     

Changde - Hannover - Changde     

12,5     

47     

24.09.2017     

Changde - Huangshi     

68,5     

382     

25.09.2017     

Huangshi - Cili     

63,3     

819     

26.09.2017     

Cili - Wulingyuan     

88,1     

1.173     

29.09.2017     

Wulingyuan - Zhangjiajie     

55,2     

848     

01.10.2017     

Zhangjiajie - Zhangguang     

67,8     

1.010     

02.10.2017     

Zhangguang - Guzhang     

58,3     

1.286     

03.10.2017     

Guzhang - Jishou     

47,4     

640     

04.10.2017     

Jishou - Fenghuang     

72     

916     

    

Summe     

806     

8.530    

Erstellt vor 3 Stunden 19.10.2017

汉寿县, 汉寿县, 湖南省
Länge

61,39 km

geeignet für

Beschreibung der Strecke

22.09.17 Hanshou - Changde

Radreise Hunan September-Oktober 2017    

Datum    

Tour    

Länge (Km)    

Anstieg (m)    

18.09.2017    

Changsha: Radladen - Yuelu Akademie - Hotel        

26    

187    

19.09.2017    

Changsha - Leifeng Memorial Hall - Ningxiang        

49,8    

315    

20.09.2017    

Ningxiang - Yiyang    

54,3    

339    

21.09.2017    

Yiyang - Hanshou    

81,3    

380    

22.09.2017    

Hanshou - Changde    

61,5    

188    

23.09.2017    

Changde - Hannover - Changde    

12,5    

47    

24.09.2017    

Changde - Huangshi    

68,5    

382    

25.09.2017    

Huangshi - Cili    

63,3    

819    

26.09.2017    

Cili - Wulingyuan    

88,1    

1.173    

29.09.2017    

Wulingyuan - Zhangjiajie    

55,2    

848    

01.10.2017    

Zhangjiajie - Zhangguang    

67,8    

1.010    

02.10.2017    

Zhangguang - Guzhang    

58,3    

1.286    

03.10.2017    

Guzhang - Jishou    

47,4    

640    

04.10.2017    

Jishou - Fenghuang    

72    

916    

   

Summe    

806    

8.530   

 

 

Erstellt vor 3 Stunden 19.10.2017

益阳市, 赫山区, 湖南省
Länge

81,24 km

geeignet für

Beschreibung der Strecke

21.09.17 Yiyang - Hanshou

Radreise Hunan September-Oktober 2017   

Datum   

Tour   

Länge (Km)   

Anstieg (m)   

18.09.2017   

Changsha: Radladen - Yuelu Akademie - Hotel       

26   

187   

19.09.2017   

Changsha - Leifeng Memorial Hall - Ningxiang       

49,8   

315   

20.09.2017   

Ningxiang - Yiyang   

54,3   

339   

21.09.2017   

Yiyang - Hanshou   

81,3   

380   

22.09.2017   

Hanshou - Changde   

61,5   

188   

23.09.2017   

Changde - Hannover - Changde   

12,5   

47   

24.09.2017   

Changde - Huangshi   

68,5   

382   

25.09.2017   

Huangshi - Cili   

63,3   

819   

26.09.2017   

Cili - Wulingyuan   

88,1   

1.173   

29.09.2017   

Wulingyuan - Zhangjiajie   

55,2   

848   

01.10.2017   

Zhangjiajie - Zhangguang   

67,8   

1.010   

02.10.2017   

Zhangguang - Guzhang   

58,3   

1.286   

03.10.2017   

Guzhang - Jishou   

47,4   

640   

04.10.2017   

Jishou - Fenghuang   

72   

916   

  

Summe   

806   

8.530   

Erstellt vor 3 Stunden 19.10.2017

宁乡市, 湖南省
Länge

54,25 km

geeignet für

Beschreibung der Strecke

20.09.17 Ningxiang - Yiyang

Radreise Hunan September-Oktober 2017  

Datum  

Tour  

Länge (Km)  

Anstieg (m)  

18.09.2017  

Changsha: Radladen - Yuelu Akademie - Hotel      

26  

187  

19.09.2017  

Changsha - Leifeng Memorial Hall - Ningxiang      

49,8  

315  

20.09.2017  

Ningxiang - Yiyang  

54,3  

339  

21.09.2017  

Yiyang - Hanshou  

81,3  

380  

22.09.2017  

Hanshou - Changde  

61,5  

188  

23.09.2017  

Changde - Hannover - Changde  

12,5  

47  

24.09.2017  

Changde - Huangshi  

68,5  

382  

25.09.2017  

Huangshi - Cili  

63,3  

819  

26.09.2017  

Cili - Wulingyuan  

88,1  

1.173  

29.09.2017  

Wulingyuan - Zhangjiajie  

55,2  

848  

01.10.2017  

Zhangjiajie - Zhangguang  

67,8  

1.010  

02.10.2017  

Zhangguang - Guzhang  

58,3  

1.286  

03.10.2017  

Guzhang - Jishou  

47,4  

640  

04.10.2017  

Jishou - Fenghuang  

72  

916  

 

Summe  

806  

8.530